COVID-19

Suprantant, kad kiekvienas iš mūsų su pandemijos sukeltu stresu tvarkomės skirtingai, raginame kalbėti apie savo jausmus. Vilniaus visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“ suteikia ugdymo įstaigų darbuotojams galimybę pasinaudoti nemokamomis psichologų konsultacijomis per mobiliąją aplikaciją, daugiau informacijos apie paslaugą ir registraciją, galite rasti čia.

kortele1

Šiuo metu mes visi bijome susirgti, saugome save, vieni kitus, o užsikrėtus jaučiame didelę baimė, neviltį ir net kaltės jausmą. Kviečiame kartu mažinti blogus jausmus pandemijos metu. Kaskart išgirdę, kad kas nors serga, ar užkrėtė kitą priminkime kad:

  • sergantis žmogus nepasirinko pats susirgti. Sergantis asmuo gali jaustis vienišas

kortele2

NUOŠIRDUS RŪPESTIS IR DĖMESYS GALI BŪTI DIDELĖ PAGALBA;

  • žmogus užsikrėtęs ar bijantis užkrėsti kitus, gali jausti kaltę

kortele3

RAGINIMAS NEPASIDUOTI IR DRĄSIAI PASAKYTI, KAD SERGA GALI PADĖTI IŠSAUGOTI KITŲ SVEIKATĄ;

  • asmuo, kuris susirgo ir galimai užkrėtė kitus, neretai jaučia aplinkinių kaltinimu

kortele4

KALTINIMAI NIEKAM NEPADĖJO PASVEIKTI AR NEUŽSIKRĖSTI. PALAIKYKIME VIENI KITUSį;

  • žmogus, kuriam reikia izoliuotis, gali pykti, ypač jei griūna visi planai

PAAIŠKINKIME, KAD IZOLIACIJA YRA VIENINTELIS BŪDAS PADĖTI SAU IR KITIEMS, KAD VIRUSAS NEPLISTŲ.

Likime sveiki.


Algoritmas_tevams

NVSC konsultacija ugdymo įstaigų bendruomenėms, kaip valdyti COVID-19 rizikas


Dėl ugdymo proceso atnaujinimo.

Nuo š. m. gegužės 18 d. pradedamas ugdymo procesas daliai vaikų, kuriems neįmanoma užtikrinti priežiūros namuose, likę vaikai ugdomi namuose nuotoliniu būdu, kadangi karantinas tęsiamas. Tėvams pateikti pažymų iš darbdavių nereikia. Tėvai nusprendžia patys dėl vaikų atvedimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę, o įstaigos užtikrina vaikų saugumą, kokybišką ugdymą ir maitinimą.

Paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: žaidimų aikštelę, ribojamas skirtingų grupių darbuotojų kontaktas, vaikai maitinami grupės patalpose (jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką).

Įstaigose neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais.

Kokios profilaktikos priemonės taikomos įstaigose?

Atsakingai laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos reguliariai vėdinamos, valomi dažnai liečiami paviršiai, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, sanitariniai mazgai nuolat dezinfekuojami.

Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų ir darbuotojų sveikatos būklė, matuojant temperatūrą. Vaikai ar darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar (ir) jie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami. Temperatūra matuojama įėjus į patalpas o, atvykus didesniam vaikų skaičiui, gali būti matuojama ir grupės patalpoje ne vėliau kaip per valandą nuo atvykimo į įstaigą.

Ko turi paisyti tėvai (globėjai)?

Kaip ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, atlydintys vaikus asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Vaiką atlydintys asmenys privalo laikytis asmens higienos reikalavimų: dezinfekuoti rankas su šalia įėjimų į patalpas, gerai matomoje vietoje pakabintomis rankų dezinfekcijai skirtomis priemonėmis; kosėti ar čiaudėti į vidinį alkūnės linkį ar vienkartinę servetėlę.

Dėl termometrų ir kitų priemonių.

Visomis reikiamomis priemonėmis, kurios reikalingos ugdymo įstaigoje – termometrais, apsaugos priemonėmis (veido apsaugos kaukės, vienkartinės pirštinės, dezinfekcinis skystis, skydai ir kt.) – pasirūpina įstaiga ir steigėjas. Iš tėvų nereikalaujame reikiamų priemonių ir primename, kad bet kokios rinkliavos iš tėvų yra griežtai draudžiamos.

Dėl mokesčio.

Iki š. m. gegužės 15 d. mokama tik už maitinimą. Nuo gegužės 18 d. mokamas maitinimo ir ugdymo mokestis tik už lankytas dienas. Vaikai, nelankantys ir ugdomi nuotoliniu būdu, nei už maitinimą, nei už ugdymą nemoka.

Dėl nedarbingumo pažymėjimų tėvams.

Nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas, jeigu:

Dėl darbo organizavimo rekomendacijų.

Rekomendacijos.

Dėl prevencinių tyrimų atlikimo.

Primename ir prašome, kad įstaigos darbuotojai atliktų prevencinius tyrimus dėl koronaviruso infekcijos.

Registruotis tyrimui, skambinant Karštosios linijos telefonu Nr. 1808. Skambučio metu būtina nurodyti, kad skambinate su slaptažodžiu: DARŽELIS ir būsite užregistruoti į vieną iš Vilniaus mieste veikiančių mobilių punktų.

Užsiregistravę gausite trumpąją žinutę, kurioje bus nurodytas laikas ir mobilaus punkto adresas, kuriuo turėsite atvykti lengvuoju automobiliu. Neturint galimybės, dėl transporto skambinti telefonu 8 664 52 701

Vilniaus mieste veikia trys mobilūs punktai:

  1. Automobilių stovėjimo aikštelėje „Statyk ir važiuok“ (V. Gerulaičio g. 1)
  2. Automobilių stovėjimo aikštelėje „Statyk ir važiuok“ (Savanorių pr. 124)
  3. Automobilių stovėjimo aikštelėje prie Valakampių I paplūdimio (Vaidilutės g. 9)

 


VESOC vadovo 2020-04-23 sprendimą bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl ikimokyklinukų, priešmokyklinukų ir pradinukų priežiūros paslaugų užtikrinimo ir organizavimo nuo š. m. balandžio 27 d. ir prašome vadovautis.

Vaikų priežiūra ugdymo įstaigose organizuojama įvertinus visas aplinkybes. Turi būti pateikiama darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą. Darbdavio pažyma gali būti pateikiama ir elektroniniu būdu.

Svarbu pažymėti, kad abu vaiko tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) kreipdamiesi dėl vaiko priežiūros bei maitinimo paslaugų turi būti atsakingai įvertinę visas kitas vaiko  priežiūros galimybes namuose.

Pabrėžiama, kad vaikų priežiūros paslaugos turi būti teikiamos užtikrinant visas apsaugos priemones ir laikantis reikalavimų, skirtų užkirsti kelią virusui plisti: sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai, patalpos išvėdinamos, o aplinkos valymas priežiūros paslaugų teikimo vietoje  atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.

Atkreipiame dėmesį, kad medicinos sektoriaus darbuotojų vaikai lanko įstaigas kaip lankė iki šiol, jiems papildomi reikalavimai dėl darbdavių pažymų pateikimo netaikomi.

Ugdymo įstaigos įvertina gautus tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) dokumentus dėl būtinos vaiko priežiūros ir su savivaldybės administracija priima sprendimą dėl priežiūros paslaugų teikimo, apie kurį informuoja tėvus (globėjus).

Pabrėžiame, kad darželiuose tėvų mokestis bus skaičiuojamas tik už maitinimą. Už ugdymą mokestis nebus skaičiuojamas, kadangi  teikiamos vaikų priežiūros paslaugos.

Poreikiui esant, informacija bus papildoma. Iškilus klausimams, maloniai kviečiame kreiptis.