LOPŠELIS – DARŽELIS „PURIENA“

Ugdome sveiką, šiuolaikišką, individualią asmenybę

Lopšelis-darželis „Puriena“ yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa, Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ikimokyklinė vaikų  ugdymo institucija, vykdanti vaikų ugdymo  funkcijas, puoselėja visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės brandą. Darželis įsikūręs ramiame Viršuliškių rajone, atokiau nuo miesto šurmulio, pažinimui, tyrinėjimui, judėjimui ir sveikatai palankioje gamtinėje aplinkoje su  gražia darželio teritorija. Netoliese yra „Šiaurinio Žvėryno parkas“, kuriame galima  pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru. Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“ yra juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos konstitucija, švietimo ir kitais įstatymais, vaiko teisių koncepcija, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aktais.

 
Vizija

Atvira, moderni, saugi, patraukli, konkurencinga ikimokyklinio ugdymo įstaiga, ugdanti savimi pasitikintį, kūrybišką, verslų, savarankišką, gebantį prisitaikyti ir savo galias puoselėjantį vaiką. Teikianti kokybiškas bendruomenės poreikius tenkinančias ugdymo(si) ir socialines paslaugas, telkianti bendruomenę nuolatiniam tobulėjimui ir bendradarbiavimui vienam tikslui – vaiko ugdymui.

 
Misija

Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“ yra ikimokyklinė įstaiga, teikianti kokybiškas, šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias, ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.

 
Filosofija

Vaikas – nepakartojama, unikali asmenybė, mūsų visų siekinių tikslas. Kartu gera būti, kurti, bendrauti, žaisti, pažinti, augti, tobulėti, išreikšti, atrasti ir suprasti save bei kitus.

Renginiai

Darželyje vykstančio šventės ir renginiai

Skip to content