Darbuotojai

Darbuotojai

Darbo užmokestis

Laisvos darbo vietos:

  • Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą
  • Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėjo (specialiųjų ugdymo poreikių vaikams)