Vaikų priėmimas

Vaikų priėmimo tvarka i lopšelį-darželį „Puriena“ vykdoma vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu

TVARKOS APRAŠAS

SVARBU

Tėvai  (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą lopšelyje – darželyje „Puriena“, privalo kreiptis į įstaigą ir raštu patvirtinti vaiko atvykimą ir pateikti šiuos dokumentus:

  • vaiko gimimo liudijimo kopiją,
  • vaiko  sveikatos  pažyma  forma  Nr.  027-1/a  (iš  poliklinikos  su  odontologo, bei privalomų skiepų žyma);
  • dirbančių tėvų pažymą, patvirtinančią, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybė.

Mokėjimas internetu