Vaiko išlaikymas darželyje

Mokestis už lopšelį darželį mokamas vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 1-2070 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 1-2184 „Dėl tarybos 2014-10-22 sprendimo Nr. 1-2070 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo“:

DĖL VAIKO LANKYMO/NELANKYMO INFORMAVIMO IR MOKESČIO UŽ DARŽELĮ LENGVATŲ TAIKYMO
Mokesčiai už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose
MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ PAKEITIMAS

Kvitai yra pateikiami el. svetainėje: svietimas.vilnius.lt arba darzelis.vilnius.lt. Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos “Mano darželis”. Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus. Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: www.epaslaugos.lt.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. susirgus ar dėl kitų priežasčių apsilankius pas gydytoją, tėveliams nebereikės pateikti popierinių pažymų darželiams.