Įstaigos vadovai

Direktorė – Rita Brazauskienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir psichologija

Edukologijos magistras (švietimo vadyba)

II vadybinė kategorija

Auklėtoja metodininkė

852-412221
852-410201

rastine@puriena.vilnius.lm.lt

2020 metų vadovo veiklos ataskaita

2019 metų vadovo veiklos ataskaita

2018 metų vadovo veiklos ataskaita

 
Direktorės pavaduotoja ugdymui – Ramunė Filipenkovienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir psichologija

Ikimokyklinės edukologijos magistras

Auklėtoja metodininkė

852-410201

rastine@puriena.vilnius.lm.lt

 

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams – Jadvyga Dagil

852-410201

rastine@puriena.vilnius.lm.lt