Nuotolinis ugdymas(is)

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

Meninio ugdymo mokytoja Vita Vošterienė
Pataria:

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė ir dietistė Valda Chadauskė
Pataria:

Kūno kultūros mokytojas Rimantas Balčius
Pataria:

Psichologė Gintarė Petrylienė

El. paštas: psichologe.puriena@gmail.com

Pataria:

Logopedė Jurga Dabkevičienė

El. paštas: logopede.puriena@gmail.com

Pataria:

Socialinė pedagogė Violeta Kisielė

El. paštas: soc.puriena@gmail.com

Pataria:

PPT informacija

Informuojame, kad remiantis Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus 2020-03-23 įsakymu Nr. V-30 „Dėl Pažymų dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo ir pratęsimo“ pratęsiamas mokinių, kuriems pakartotinas specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas buvo numatytas 2019-2020 mokslo metais, Tarnybos išduotų pažymų dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo (7 ir 8 priedų) galiojimas iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Rekomendacijos

Pasakos vaikams

Aplinkos pažinimas

  • Rytinis paukščių choras
    atlikėjai: strazdai, kikilis, grąžiagalvė, genys, devynbalsė

Skaitiniai ir užduotys vaikams