Darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 190029611.
Darželis veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto departamentas.
Darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Darželio priklausomybė – Savivaldybės įstaiga.
Darželio savininkas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Mokomoji kalba – lietuvių.

Skip to content